• Nadzory budowlane
  • Opinie techniczne
  • Inwentaryzacje, pomiary 3D
  • Projekty ścian wspinaczkowych
  • Projektowanie konstrukcji drewnianych
  • Projektowanie konstrukcji stalowych

Dlaczego my?

quote

Dzięki zebranemu doświadczeniu sprostamy najtrudniejszym zadaniom

Marcin Hurkała Projmontech

Nadzory budowlane

Nadzory budowlane

Oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonujemy nadzory autorskie nad wykonanymi projektami. Sporządzamy plany organizacji robót. Prace wykonujemy w oparciu o aktualne  prawo budowlane oraz obowiązujące rozporządzenia i normy.

Zapraszamy do współpracy.

Zakres usług

Zakres usług z zakresu nadzoru obejmuje:

pełnienie funkcji kierownika budowy/robót

nadzory autorskie nad wykonanymi projektami

sporządzanie planów organizacji robót

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Dlaczego PROJMONTECH?

Podczas pracy zawodowej sprawowaliśmy nadzory nad pracami fundamentowymi, zbrojarskimi oraz montażowymi konstrukcji stalowych. Pozwala nam to sprawnie i rzetelnie wykonać powierzone zadania.

Opinie techniczne

Opinie techniczne

Nasza oferta zawiera przeglądy budowlane (roczne i pięcioletnie) oraz opinie techniczne obiektów budownictwa przemysłowego oraz ogólnego. Prace w zależności od zakresu mogą zawierać dokumentację fotograficzną, operat geodezyjny oraz pomiary instalacji odgromowej. Dla konstrukcji żelbetowych masywnych jak kominy przemysłowe lub silosy, wykonujemy schematy uszkodzeń powierzchni (maping).

W przypadku obiektów wysokich jak konstrukcje wieżowe wykorzystujemy techniki alpinistyczne co pozwala na ocenę całości konstrukcji, łącznie z miejscami trudnodostępnymi.

Na podstawie pomiarów wykonujemy obliczenia sprawdzające istniejących konstrukcji i jeśli zachodzi taka potrzeba wydajemy zalecenia remontowe.

Zapraszamy do współpracy.

Zakres usług

Zakres opinii i przeglądów technicznych obejmuje:

konstrukcje wsporcze urządzeń i rurociągów technologicznych

hale przemysłowe i magazynowe

kominy przemysłowe (stalowe, ceramiczne oraz żelbetowe)

konstrukcje dachów i stropów

budynki

ściany wspinaczkowe

zbiorniki, silosy

Dlaczego PROJMONTECH?

Na swoim koncie mamy przeglądy konstrukcji nośnych hal, kominów przemysłowych (ceramicznych, żelbetowych oraz stalowych), konstrukcji wsporczych, masztów wieżowych oraz obiektów sportowych jak ściany wspinaczkowe. Pozwala nam to sprawnie i rzetelnie wykonać powierzone zadania.

Inwentaryzacje, pomiary 3D

Inwentaryzacje

Oferujemy wykonywanie inwentaryzacji budynków oraz konstrukcji inżynierskich. Na podstawie wykonanych pomiarów dalmierzami laserowymi firmy Leica, opracowujemy rzuty, przekroje oraz modele 3D mierzonych konstrukcji. Jesteśmy w stanie dokonać pomiarów miejsc trudnodostępnych o złożonym układzie wymagających użycia np. technik linowych.

Zakres usług

Wykonujemy inwentaryzacje i pomiary:

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

budynków inwentarskich

powierzchni magazynowych

obiektów sportowych

obiektów przemysłowych

Dlaczego PROJMONTECH?

Pomiary wykonujemy za pomocą profesjonalnych dalmierzy firmy LEICA, które przy współpracy z programami do rysowania oraz modelowania, pozwalają na dokładne odwzorowanie inwentaryzowanych obiektów.

Projekty ścian wspinaczkowych

Projekty ścian wspinaczkowych

Oferujemy koncepcje, obliczenia statyczne oraz dokumentację wykonawczą ścian wspinaczkowych w konstrukcji drewnianej oraz stalowej. Wykonujemy model 3D istniejącej konstrukcji budynku, a następnie dopasowujemy geometrię ścianki tak aby była jak najlepsza pod kątem wspinaczkowym oraz jak najlepiej wykorzystywała dostępną przestrzeń. Projekt koncepcyjny opiera się o wizualizację przygotowywaną w środowisku 3D i może obejmować aranżację całego centrum wspinaczkowego. Dzięki współpracy z firmami wykonawczymi jesteśmy w stanie zapewnić dostawę i montaż ścianki.

Zapraszamy do współpracy.

Zakres usług projektowych

W ramach projektów ścian wspinaczkowych oraz nadawania nowych funkcji istniejącym obiektom wykonujemy zmiany sposobu użytkowania, projekty budowlane, projekty wykonawcze poszczególnych elementów zabudowy oraz wizualizacje 3D.

 

Dlaczego PROJMONTECH?

Nasza oferta oparta jest na doświadczeniu zdobytym przy realizacji projektów dla centrów wspinaczkowych z dodatkowymi strefami aktywności jak gimnastyka artystyczna.

Projektowanie konstrukcji drewnianych

Projektowanie konstrukcji drewnianych

Oferujemy projekty konstrukcji drewnianych wykonywanych tradycyjnie jak i w technologii płytek kolczastych.  Konstrukcje tradycyjne modelowane są w programie AxisVM, który umożliwia dobór przekrojów, ich optymalizację, oraz zestawienie materiałów. Dokumentacja wykonawcza opiera się na modelu 3D wykonywanym w programie IronCAD który umożliwia również wykonanie koncepcji projektowanej konstrukcji.

Dobór rozwiązania zależy od wymagań klienta oraz jego zasadności pod względem konstrukcyjnym.

Dzięki współpracy z firmami wykonawczymi oraz zakładami produkcyjnymi jesteśmy w stanie zapewnić projekt oraz dostawę zamówionych elementów.

Zapraszamy do współpracy.

Zakres usług projektowych

Wykonujemy projekty konstrukcji drewnianych wykonywanych w technologii tradycyjnej oraz płytek kolczastych:

więźby dachowe

nadbudowy

wiaty garażowe oraz magazynowe

elementy budynków jak nadbudowy, zadaszenia bądź części elewacji

wiaty garażowe jedno i wielostanowiskowe

antresole i elementy aranżacji przestrzeni przemysłowej bądź magazynowej

Dlaczego PROJMONTECH?

Nasza oferta oparta jest na doświadczeniu zdobytym przy realizacji projektów dla klientów indywidualnych oraz przebytych szkoleniach branżowych. Dodatkowym atutem jest oprogramowanie, które wspomaga projektowanie i umożliwia jego optymalizację.

Projektowanie konstrukcji stalowych

Projektowanie konstrukcji stalowych

Oferujemy projekty budowlane oraz wykonawcze konstrukcji stalowych dla budownictwa przemysłowego oraz ogólnego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, które obejmuje zlecenia głównie dla sektora energetycznego oraz paliwowego zapewniamy wysoką jakość usług i indywidualne podejście do realizowanego zadania. Jesteśmy również otwarci na wyzwania nietypowe. Dzięki współpracy z firmami zajmującymi się działalnością sportową i „eventową” zrealizowaliśmy koncepcje i projekty ścian wspinaczkowych, konstrukcji pod urządzenia sportowe jak „funparki” czy elementy wystawowe w pełni modułowe i rozbieralne.

Obliczenia statyczne wykonywane są za pomocą programu AxisVM, który umożliwia wykonanie dowolnego modelu konstrukcji stalowej, a następnie zwymiarowanie i zoptymalizowanie wszystkich jej elementów (profili). Dokumentacja wykonawcza opiera się na modelu 3D wykonywanym w programie IronCAD który umożliwia również wykonanie koncepcji projektowanej konstrukcji.

Dzięki współpracy z firmami wykonawczymi oraz zakładami produkcyjnymi jesteśmy w stanie zapewnić projekt oraz dostawę zamówionych elementów.

Zapraszamy do współpracy.

Zakres usług projektowych

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze oraz obliczenia statyczne:

konstrukcji wsporczych urządzeń i rurociągów technologicznych

hal

stropów

konstrukcji dachowych i przykryć

pomostów komunikacyjnych i klatek schodowych

elementów budynków jak nadbudowy, zadaszenia bądź; części elewacji

wiat garażowych jedno i wielostanowiskowych

ścian wspinaczkowych

antresol i elementów aranżacji przestrzeni przemysłowej bądź magazynowej

Dlaczego PROJMONTECH?

Nasza oferta oparta jest na doświadczeniu zdobytym przy realizacji projektów dla sektora energetycznego takich jak chłodnie, kanały spalin czy pomosty technologiczne oraz dla klientów indywidualnych np. ściany wspinaczkowe, stropy, ruszty pod sceny i urządzenia gimnastyczne. Pozwala nam to na dobór optymalnych rozwiązań i spełnienie oczekiwań klientów.